Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top


Peteri printsiip
10/03/2014

Peteri printsiip

Kuna  enamus inimesi, kellele ma olen Peteri raamatut soovitanud, pole seda  nagunii lugenud, siis  teen lühikokkuvõtte  olulisematest paradoksidest, mis kehtivad igas hierarhilises süsteemis. Siiski soovitan ka raamatut lugeda, saad teada, miks rumalus ja  bürokraatia domineerivad.

PS! Lisaboonusena ei suuda sa oma juhte enam  liiga tõsiselt võtta.

 

Perkussiivne sublimatsioon  ehk „vallandamine edutamise kaudu“ või „trepist üles tõukamine“.  Inimene tõstetakse ühelt kasutult positsioonilt teisele. Tema  kompetentsus ei tõuse, vastutus ei ole suurem, uuel kohal ei tee ta ka  rohkem tööd. Ümbertõstmist kasutatakse sellepärast, et inimene oli  eelmises kohas jalus. Eesmärgiks on väljaspool hierarhiat seisjatele  puru silma ajada. Õnnestunud perkussiivse sublimatsiooni puhul  saavutatakse kolm eesmärki:

 

* maskeerida edutamispoliitika viga.  Kui möönda töötaja ebakompetentsust, siis mõtleksid teised, et seda  oleks pidanud juba varem märkama. Selle meetodi kaudu aga õigustatakse  eelmist edutamist.

 

* tõsta personali moraali – teised töötajad võivad hakata mõtlema, et kui juba sellist edutati, siis on neil ka lootust.

 

* kindlustada hierarhiat – isegi kui töötaja on ebakompetentne, ei tohi  teda vallandada, kuna ta võib liiga palju teada ja muutuda hierarhiale  ohtlikuks (nt võistlevas süsteemis).

 

Lateraalne arabesk  ehk ebakompetentsele töötajale antakse uus ja pikem tiitel, ilma et ta  seejuures ametiastmelt tõuseks (vahel ka ilma palga tõstmiseta) ja  viiakse üle kuskile mujale kabinetti (nt hoone kaugemasse otsa).  Töötajale võidakse ka omistada mõttetuid tööülesandeid, et ta ei segaks  teiste tööd või ei teeks otseselt tööd, milles ta on ebaprofessionaalne.

 

Peteri inversioon  ehk maniakaalne täpsus ankeetide täitmisel, ükskõik kui kasulik või  kasutu see on. Ei lubata mitte mingit väikseimatki kõrvalekaldumist  sisseharjunud rutiinist. Nii võidakse inimest jooksutada erinevate  asutuste vahet, ilma et keegi midagi ette võtakse; punktuaalne rea  ajamine. Nähtus on iseloomulik just väiksemate ametnike juures, kellel  puudub iseseisva otsustamise õigus. Töötaja sobivust asutuse enda jaoks  hinnatakse kõrgemalt kui tõhusaid töösaavutusi.

 

Peter nimetab sellist töötajat Peteri invert ehk elukutseline automaat. Edutamiskõlblik on  see, kes kuulab alati sõna jsa ise midagi ei otsusta. Hierarhia  vaatevinklist ongi see kompetentsus – seega edutamiskõlblik. Selline  automaat tõuseb seni, kuni tal tuleb hakata otsuseid tegema, seal osutub  ta ebakompetentseks. Tavaliselt langetavad nad kahte tüüpi otsuseid  (mõlemad on vähetähtsad):

 

* otsused, mis muudavad olemasolevaid eeskirju veel rangemaks

* uued eeskirjad, mis katavad piiripealseid juhtumeid, millele senised eeskirjad pole täpselt kohaldatavad.

 

Hierarhiline piirkoordumine.  Ülikompetentsus on enamikes hierarhiates taunitavam kui  ebakompetentsus, mis ei anna põhjust vallandamiseks, vaid välistab  lihtsalt edasise edutamise. Ülikompetentsus viib aga sageli  vallandamiseni, sest see kõigutab hierarhiat ja rikub sellega hierarhia  esimest käsku: hierarhia tuleb säilitada.

 

Töötajaid saab jagada viite kompetentsusklassi:

 

* keskmised

* ebakompetentsed

* kompetentsed

 

ning äärmuslikud ehk

 

* üliebakompetentsed

* ülikompetentsed

 

Mõlemad  äärmuslikud kuuluvad vallandamisele, ühel ja samal põhjusel – nad  tikuvad hierarhiat ohustama. Üks neist ei too mingit kasu ja teine toob  liiga palju kasu, mistõttu hakkavad ülejäänud töötajad konkurentsihirmus  muretsema oma koha pärast või on areng neile vastumeelne, kuna sunnib  välja astuma oma mugavustsoonist.

 

Sugukondlik sisseaste  – firma omaniku või direktori poeg ei alusta hierarhia madalaimast  osast, vaid paigutatakse mõnele kõrgemale tasandile, lootuses, et ta  võtab kõiki astmeid läbi käimatagi ühel päeval juhtimise üle.  Sugukondlikku sisseastet rakendatakse kahel põhilisel viisil:

 

1. meetod – mõni olemasolev töötaja vallandatakse või viiakse lateraalse  arabeski või perkussiivse sublimatsiooni teel üle mujale, et sisseaste  sooritajale kohta teha.Seda kasutatakse harvemini kui meetodit nr 2  kuna tekitab uustulnuka vastu paksu verd.

2. meetod – sisseaste sooritajale luuakse uus, kõlava nimega ametikoht.

 

 

JUHITAVAD JA JUHID

 

Omal jõul läbilööjad

 

Enamikus hierarhiates ei tõuse suurimate juhivõimetega töötajad kunagi juhtideks.

Ebatavaline  juhitalent ei suuda väljakujunenud hierarhias läbi lüüa. Tavaliselt  rebib ta end lahti ja alustab kuskil mujal otsast peale (nt oma  ettevõttega).

 

Haruldane erand

Vahel  harva erandlike asjaolude puhul võidakse potentsiaalseid juhivõimeid ka  tunnustada. Nt sõjaajal saavad juhid surma ja pääseb juhtima võimekas  sõdur. Rahu ajal ei oleks teda ülendatud, kuna ta ilmutas liiga palju  omaalgatust. Ülendus sai toimuda ainult sellepärast, et tavaline auastme  või vanemluse süsteem oli segi paisatud ja hierarhia hävitatud või  lakkas ajutiselt olemast.

 

Töötaja kompetentsust ei  tuvastata mitte erapooletute kõrvalseisjate, vaid tööandja poolt või  teiste kõrgemate ametnike poolt samas hierarhias. Nende silmis võrduvad  potentsiaalsed juhivõimed tõrksusega, ja tõrksus pannakse ühte patta  ebakompetentsusega.

Headest alluvatest ei saa häid juhte.

…  kuigi head alluvat võidakse korduvalt edutada. Enamk hierarhiaid on  reeglite ja traditsioonidega läbi põimitud ja riiklike seadustega  aheldatud, mistõttu pole ka kõrgetel ametnikel sisuliselt kedagi kuhugi  juhtida. Nad lihtsalt toimivad pretsedentide järgi, täidavad  olemasolevaid määruseid ja liiguvad jõuga edasi. Niisugused ametnikud  juhivad tegelikkuses sama palju, nagu mersu märk kapoti peal juhib  autot.

 

Ehtsa juhi ilmumine niisugusesse keskkonda on hirmutav ja pahameelt tekitav. Seda nimetatakse hüperkaninofoobiaks (juhtkoera- hirmuks) või hüperkaninofoobia kompleksiks (hirm, et lihtkoerast saab juhtkoer).

 

Kõige olulisem järeldus sellest raamatust: kui sa ei suuda hierarhilises süsteemis tõusta, vaatamata sellele, et sa teed rohkem ja oled kompetentsem, siis ära muretse – Peter ütleb selle peale, et SA OLED NORMAALNE!

 

See raamat on pühendatud kõigile neile, kes oma ebakompetentsuse tasandil töötades, mängides, armastades,

elades ja surres on andnud uurimismaterjali kasuliku teaduse hierarhioloogia loomiseks ja

väljaarendamiseks.

 

Nad päästsid teisi: ennast ei suutnud nad päästa.

 

kassipipi.blogspot.com