Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top


Politseiriik – 72 gruppi ühiskonnas, keda USA valitsus käsitleb “võimalike terroristidena”
11/11/2013

Politseiriik – 72 gruppi ühiskonnas, keda USA valitsus käsitleb “võimalike terroristidena”

Kas olete juhtumisi konservatiivsete vaadetega, laialdaste kodanikuõiguste pooldaja, kristlane või relvaomanik? Kas olete vastu abortidele, globalismile, kommunismile, illegaalsele immigratsioonile, ÜRO-le või “Uuele maailmakorrale”?
Kas usute “vandenõuteooriatesse” või olete veendunud, et maailm on tunnistajaks viimasele epohhile ajaloos? Või on teil tavaks külastada internetis alternatiivseid uudistelehekülgi nagu käesolev portaal?
Sellisel juhul on mul teile halbu uudiseid. Juhul, kui andsite jaatava vastuse kasvõi ühele nendest küsimustest, vastate Te USA valitsuse ametlike dokumentide kohaselt “potentsiaalse terroristi” kuvandile.
Oli aeg, mil “terrorist” oli mõiste, mis leidis kasutust üksnes väga spetsiifilises kontekstis. See oli sõna, mida valitsus tarvitas reeglina siis, kui oli vajadus iseloomustada isikuid nagu Osama bin Laden ja igat masti islamistlikke džihaadivõitlejaid.
Ent ajad on muutnud ning tänapäeval on Obama administratsioon võtnud vastu otsuse eemaldada terrorismivastase võitluse õpikutest kõik viited islamile, pitseerides terroristi templi suurele osale Ameerika kodanikest.
Ent terrorist on inimene, kellel puuduvad USA riigi silmis igasugused õigused – st isik, keda võib kohelda samaväärselt Guantanamo vangilaagri asunikega. Kuuludes ühiskonnakihtidesse, keda USA valitsus on otsustanud tembeldada “potentsiaalseteks terroristideks”, tuleb olukorda suhtuda täie tõsidusega, kuna mis-tahes sotsiaalse grupi tagakiusamise eeltingimuseks on läbi aegade olnud püüd sellesse kuuluvaid isikuid demoniseerida. Märkamatult oleme jõudnud olukorda, kus terved ühiskonnakihid seadusekuulekaid ameeriklasi leiavad ennast armutu nõiajahi sihtmärkidena.
Alljärgnevalt toodud nimistu sisaldab 72 ühiskonnagruppi, keda Ameerika Ühendriikide valitsus käsitleb avalikult kättesaadavates dokumentides “ekstremistide” ja “potentsiaalsete terroristidena”. Nagu nimekirjast nähtub kuulub “potentsiaalsete terroristide” määratluse alla suur enamus riigi elanikkonnast…

 1. Isikud, kes kõnelevad “üksikisiku õigustest”
 2. Isikud, kes propageerivad osariikide õigusi (föderaalvalitsuse ees)
 3. Maailmaparandajad, kes soovivad “muuta maailma paremaks”
 4. Kolonistid, kes igatsevad vabadust Briti ülemvalitsuse alt
 5. Võitlejad kommunismi vastu
 6. Isikud, kes usuvad, et “kodumaa huvid seisavad eraldi teiste rahvaste huvidest või kõikide maailma rahvaste ühishuvidest”
 7. Igaüks, kes toetab poliitilist ideoloogiat, mille kohaselt riik on ebavajalik, kahjulik või muul viisil soovimatu
 8. Kõik isikud, kes näitavad üles “sallimatust teiste religioonide suhtes”
 9. Aktivistid, kes võitlevad looduskeskkonna ja/või loomade ekspulateerimise vastu
 10. Geivastased
 11. Immigratsioonivastesed
 12. Islamivastased
 13. Patriootliku liikumise kaasosalised
 14. Geide ja lesbide võrdõiguslikkuse opponendid
 15. Family Research Council’i liikmed
 16. Ameerika perekondade assotsiatsiooni liikmed
 17. Isikud, kes kahtlustavad, et USA, Kanada ja Mehhiko peavad salaplaane liituda Euroopa Liidu sarnaseks blokiks nimega “Põhja-Ameerika Liit”
 18. American Border Patrol’i ja American Patrol’i liikmed
 19. Ameerika immigratsiooniseaduste reformi ühingu liikmed
 20. Tennesee Freedom Coalition’i liikmed
 21. Kristliku algatuse ühingu liikmed
 22. Kõik, kes on vastu “Uuele maailmakorrale”
 23. Iga isik, kes juurdleb vandenõuteooriate üle
 24. Kõik isikud, kes seisavad vastu “Agenda 21” programmile
 25. Kõik isikud, kes muretsevad “FEMA” laagrite pärast
 26. Kõik isikud, kes kardavad, et valitsus konfiskeerib nende tulirelvad
 27. Isikud, kes kuuluvad mõnda omakaitse algatusse
 28. Sõltumatu kodaniku liikumise liikmed
 29. Isikud, kes usuvad, et neil pole kohustust maksta makse
 30. Kõik inimesed, kes tunnevad pahameelt erapoolikuse pärast
 31. Inimesed, kes usuvad paranoiliselt valitsuse vandenõudesse
 32. Iga isik, kes on pettunud peavoolu-ideoloogiates
 33. Iga isik, kes külastab “ekstremistlikke” internetilehekülgi
 34. Iga isik, kes loob blogi või internetiportaali, milles väljendatakse “ekstremistlikke” vaateid
 35. Iga isik, kes võtab osa “ekstremistlikke” vaateid propageerivatest meeleavaldustest
 36. Iga isik, kelle käitumises on täheldada “ekstreemset religioosset sallimatust”
 37. Iga isik, kes on isiklikult läbi elanud kannatusi
 38. Iga isik, kes ootamatult soetab relvi
 39. Iga isik, kes organiseerib “ekstremistlikust” ideoloogiast kantud protestiaktsioone
 40. Organiseeritud ja organiseerimata omakaitse üksuste liikmed
 41. Täpselt määratlemata paremäärmuslike liikumiste liikmed
 42. Kodanikud, kelle autodele on kleebitud patriootlikud või ÜRO vastased loosungid
 43. Isikud, kes viitavad “Jumala armeele”
 44. Isikud, kelle poliitilised vaated ei ole universaalsed/kosmopoliitsed, vaid tugevalt rahvuslikud
 45. Globalismivastased
 46. Isikud, kes ei usalda tsentraliseeritud võimu
 47. Isikud, kes austavad sügavalt isikuvabadusi
 48. Isikud, kes usuvad “vandenõuteooriatesse”
 49. Isikud, kes usuvad, et nende isiklik või rahvuslik elulaad on rünnaku all
 50. Isikud, kes usuvad, et nad peavad olema valmis rünnakuks võttes osa paramilitaarsetest organisatsioonidest või ellujäämiskursustest
 51. Isikud, kes usuvad, et ühiskonda peaks valitsema ranged seadused ja / või religioossed põhimõtted (fundamentalistid)
 52. Need, kes soovivad, et religioon mängiks rolli poliitikas
 53. Igaüks, kes soovib politiseerida religiooni
 54. Isikud, kes on toetanud autonoomiat soosivaid poliitilisi liikumisi
 55. Kõik abordivastased
 56. Kõik katoliikluse vastased (tlk. kommentaar – loogiline absurd vrd. eelnevat punkti)
 57. Kõik tuumatehnoloogia vastased
 58. Paremäärmuslikud ekstremistid
 59. Relvakonfliktidest naasevad sõjaveteranid
 60. Inimesed, kes muretsevad illegaalse immigratsiooni pärast
 61. Kes usuvad, et isikutel on õigus omada relva
 62. Kõik isikud, kes koguvad laskemoona
 63. Kõik isikud, kes näitavad üles hirmu kommunistlike režiimide vastu
 64. Abordivastased meeleavaldajad
 65. Need kes on vastu illegaalsele immigratsioonile
 66. Isikud, kes räägivad uuest maailmakorrast halvustavas toonis
 67. Isikud, kes suhtuvad halvasti ÜRO-sse
 68. Isikud, kes on föderaalse tulumaksu kogumise vastu
 69. Kodanikud, kes toetasid presidendivalimistel Ron Pauli, Chuck Baldwini või Bob Barri
 70. Isikud, kes demonstreerivad Gadsdeni lippu (kirjega “ära talla minu peal”)
 71. Inimesed, kes usuvad maailmalõpu ennustustesse
 72. Evangeelsed kristlased

 

Ülaltoodud gruppidesse kuuluvad inimesed on tänaseks märgistatud kui “probleemsed” – st isikud, kellega on vaja “tegeleda”. Mõningates valitsuse dokumentides, kus nimetatud gruppe käsitletakse, rõhutatakse erilist vajadust hoida sõjaväelasi kokku puutumast inimestega, kes kuuluvad märgistatud ühiskonnagruppidesse.
Sedasi oleme jõudnud Ameerika ajaloos pretsedenditult ohtlikku faasi, kus riigi kodanikke käsitletakse valitsuse poolt “potentsiaalsete terroristidena” üksnes nende poliitiliste või usuliste veendumuste tõttu. Sõnavabadusest on saamas minevikumeenutus ning Ameerika on muutumas õudusunenäoks – orwellikuks politseiriigiks, mida oma vaimusilmas ükski USA riigiisadest ette ei suutnud kujutada.
Sellepärast palun teid, palvetage Ameerika eest. Me vajame hädasti teie abi.

 

decivitate.ee