Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top


ESM ja rahapoliitika
01/12/2013

ESM ja rahapoliitika

Paul Tammert

SKA Finantskolledži lektor

Tammert on töötanud 1987-1991 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis nooremteadurina; 1992-1994 Riigikogu rahanduskomisjoni konsultandina; 1994-1997 Tallinna Linnavolikogu majandus- ja finantsnõunikuna; 1998-2001 Keila linnavalitsuse ja KeilaTervisekeskuse finantsjuhina; 1994-2004 TTÜ majandusarvestuse instituudi lektorina (maksundus ja avaliku sektori eelarve), 1987-2004 majandusarvestuse instituudi direktori k/t-na; 2004-2008 Sisekaitseakadeemia finantskolledži lektorina (tulumaks, sotsiaalkindlustusmaksud, omandimaksud, maksunduse ajalugu, kaasaja fiskaalpoliitika); 2008-2010 MTÜ Eesti Ühistegeline Liit juhatuse liikmena tegevdirektori ülesannetes; 2010 Sisekaitseakadeemia finantskolledži lektorina (majanduse alused, otsesed maksud, sotsiaalkindlustusmaksud, maksu- ja eelarvepoliitika ajalugu, kaasaja fiskaalpoliitika).

Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis töötamise ajal ja peale seda valmistas ette mahepõllumajanduse õiguslikud alused Eestis, osales juhtiva jõuna Toiduseaduse ja Mahepõllumajanduse seaduse eelnõude koostamisel ning nende viimisel Riigikokku.

Tallinna Linnavolikogus töötamise ajal koostas mitmete seaduste eelnõud ning valmistas ette projekti, mille realiseerumisel oleks saanud juba 1997. aastast tasuda Tallinna ühistranspordis ja erasõidukite parkimisel elektroonilise maksevahendiga. Tolleaegse Linnavalitsuse vastupanu ning tarnijate kohtuvaiduste (Ectaco; Buscom) tõttu see projekt ei realiseerunud tookord, vaid alles 2012 aastal.

Paul Tammerti juhtimisel on reformitud Keila linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli eelarvesüsteem.

Tammert on välja andnud kõrgkoolidele maksunduse õpiku (2002, 2003, 2005) ja otseste maksude õpiku (e-raamat, 2012) ning essee vormis raamatu “Kolm valitsuskultuuri ja Eesti tulevik” (2007).

 

VAJUTA SIIA