Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top


VIHKAMISKURITEOD SAAVAD KOHUSTUSLIKUKS KÕIGIS OSARIIKIDES
15/01/2014

VIHKAMISKURITEOD SAAVAD KOHUSTUSLIKUKS KÕIGIS OSARIIKIDES

Traditsioonilise perekonna kaitsjad üle Euroopa Liidu valmistuvad võitluseks, sest Euroopa Parlament võib varsti heaks kiita direktiivi, mis kehtestab seadusliku kaitse homoseksuaalsetele “perekondadele” kõigis liikmesriikides ja keelab isegi nende kritiseerimise vihakuritegude seaduste alusel.

See on järjekordne hoop terves Euroopas  perekonna iidsetele traditsioonidele.

Eelnõu nõuab ELi liikmesriikidelt konkreetseid kohtumenetluste algatamisi ja registreerimisi vihkamiskuritegude seaduste alusel transseksuaalsete ja homoseksuaalsete inimeste kaitseks ja ranget kriminaalõiguse kohaldamist “vaenu ning vihkamist ” õhutavate inimeste vastu.

Redaktsioonirühm ütles raportis, et “eesmärk on suunata ELi ja liikmesriikide meetmeid, austades samal ajal subsidiaarsuse põhimõtet: komisjon kasutab oma volitusi kooskõlas ELi aluslepingutega, soodustades heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel.” Midagi kummalisemat pole ma enne lugenud, kriitikute suu sulgemist nimetatakse “heade tavade” vahetamiseks.

Sophia Kuby,  organisatioonist “Euroopa Väärikuse Jälgimine” ütles, et raport pöörab õiguse tagurpidi, sest transseksuaalide õigusi tuleks nüüd käsitleda kui inimõigusi ja see on seniste universaalsete inimõiguste täielik vastand.

Sellise seadusandlusega tahetakse lõpetada igasugune arutelu vastaval teemal karistuse ähvardusel ja suu suletakse isegi Euroopa Parlamendi saadikutel, kes seisavad veel traditsioonilise perekonna kaitsel.

Foto: pressenza.com

 

rahvuslane.blogspot.com