Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top


LÄÄS LIIGUB DIKTATUURI POOLE
05/01/2014

LÄÄS LIIGUB DIKTATUURI POOLE

On täiesti selge – lääs liigub diktatuuri, et mitte öleda fašistliku valitsemisviisi poole. Lahtiste silmadega inimestele on see ammu juba selge. Toon nüüd mõned hästi nähtavad märgid, mis seda arvamust toetavad.

 

Tegelikult pole tänapäva “demokraatia” mitte midagi muud, kui vaid rahva petmine. Euroopa Liidus ja USA-s valitsev esindusdemokraatia on tegelikult pärit feodaalühiskonnast, seda ütles juba filosoof Jean-Jacques Rousseau oma aastal 1762 ilmunud raamatus “Ühiskondlikust kokkuleppest “: “Kõik seadused, mida rahvas ei ole heaks kiitnud, on nullid, pole seadused.

Esinduse idee on kaasaegne, pärineb feodaalsest valitsemisest, ebaõiglasest ja absurdsest valitsemisest, kus inimolevus on allakäinud.” Tegeliku demokraatia saavutamiseks peaksime liikume otsedemokraatia poole, nii kui see on Šveitsis.

Teame, milline vastuseis on isegi meie parlamendis rahvaalgatuse seadustamiseks, ometi oli see idee kõige populaarsem ka Rahvakogu protsessis. Rahvaalgatuse seadustamine oleks vaid üks samm õiges suunas, demokraatia kehtestamisel.

Vastupidi, nüüd arutletakse juba täiesti tõsiselt nii meil kui ka Euroopas ühe partei juhtimisel kehtestatavast “demokraatiast “, nn. juhtiva partei demokraatiast. See ei tähenda veel esialgu õnneks teiste erakondade keelustamist.

Järjest rohkem rakendatakse E Liidus sunnimeetmeid. Tolerantsi ebainimlike-moraalitute reeglite pealesurumine osariikidele on üks kujukas näide ja õige pea asutakse juba rakendama repressioone teisitimõtlejate vastu, nad võetakse jälgimise alla. Endiste riigipeade ja valitsusjuhtide nõukogu tegi EL-ile ettepaneku asutada riiklikud jälgimisstruktuurid, mille ülesandeks oleks monitoorida kõigis liikmesriikides nende kodanike ja ühingute tegevust, keda võib kahtlustada(!) sallimatuses. See ettepanek on võetud ka töösse, seoses uue “Võrdse kohtlemise direktiiviga”. Vaat nii, esialgu jälgimine ja siis ka karistused.

Traditsioonilise perekonna lammutamisne sellesama sundtolerantsiga on võtnud järjest kentsakamaid vorme. Prantsusmaal abiellus hiljuti üks naine sillaga. Jah, just nimelt sillaga ja seda linnapea “õnnistusel”. Vaesed piirkondade juhid ning  linnapead on seal sotsialistliku valitsuse poolt nii ära hirmutatud, kui nad julgesid protesteerida homoabielude vastu, siis neid ähvardati rangete vanglakaristustega. Muide, karistusi on juba ka täide viidud.

Sunnimeetmeid rakendatakse ka majanduses, nii kui fašistlikule diktatuurile kohane. Üks pealesunnitud käik (formaalselt küll meie Riigikogu poolt heakskiidetud) oli ESM-i rakendamine, koos ülilühikete tähtaegadega sundmaksetega.

Kuid see meede olid ainult tagasihoidlik näide sellest, milleks ollakse võimelised omades kontrollimatut võimu. Sest ees ootab meid nüüd, arvatavasti juba 2014 aastal, inimeste ja ettevõtete pangakontode osaline sundkonfiskeerimine esialgu 10% ulatuses. Seda tehakse ülirikaste pankurite ja nende pankade heaks käekäiguks.

Suukorvitatakse ka vaba ajakirjandus. E Liidus on väljatöötamisel uued reeglid, tagamaks, et ajakirjanikud ja meediaorganisatsioonid käituksid vastutustundlikult. Kavas on moodustada organid, mis omandaksid volitusi uurida kaebusi ning neil peaks olema reaalne võim oma otsuseid jõustada. Näiteks määrata trahve, anda korraldusi, ning võtta ära ajakirjanduslik tegevusluba.

Nii tasapisi juurutatakse Uut Maailmakorda (mis on tegelikult plutograatide võim), millega ka eestlestel on nüüd tihedam kokkupuude, kui Lennart Meri 2013. aasta rahvusvaheline konverents viidi läbi deviisi all: “The North-South Split – Managing a New World Order”, Põhja-Lõuna lõhe – Juhtiv Uus Maalimakord.

VL: plutograat – poliitilist võmu omav suurkapitalist

Matti Ilves

Foto:eunews.it

 

rahvuslane.blogspot.com